Hvis du har behov for at ændre dit medlemsskab eller tilføje facilitetskort, så gør du det her

Hvis du ikke længere ønsker at være en del af Kongelundens Rideklub, så send en mail herom til bestyrelsen på: Bestyrelsen@kongelunden.com.

Udmeldelse eller opsigelse af ridehuskort sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en periodes udløb. Ved opsigelse af ridehuskort i sommerhalvåret, vil det ikke være muligt at tegne ridehuskort igen før tidligst det efterfølgende sommerhalvår. Indbetalt eller forfaldent kontingent refunderes eller eftergives ikke.

Betaling opkræves pr. 1. marts og 1. september og udmelding skal ske med en måneds varsel inden forfald

Vær dog opmærksom på, at du ved tilmelding binder dig for den tilmeldte og betalte periode.
Medlemsskab og facilitetskort i Kongelundens Rideklub har halvårlig binding og betaling, dog betaler man kun halv pris, hvis man først tilmelder sig 3 måneder inde i en periode. 
Støtte-/Stævnemedlemsskab kører som det eneste med årlig betaling og der får man ligeledes halv pris, hvis man tilmelder sig et halvt år inde i prioden.