Hvert år i første kvartal afholdes der generalforsamling i Kongelundens Rideklub.

Bestyrelsen indkalder hertil og alle medlemmer er velkomne. På mødet gennemgårs det forgange år, herunder klubbens økonomi og der snakkes om det kommende år. Referater af generalforsamlingerne kan ses herunder. 

2023

Referat af ordinær generalforsamling 29 marts 2023

2022

Referat af ordinær generalforsamling, 23 marts 2022

Referat af medlemsmøde, 23 november 2022

2021

Referat af ordinær generalforsamling, 30. juni 2021 (udskudt fra 1. kvartal pga. covid-19)

Bilag: Formandens beretning

Bilag: Køkkenudvalgets beretning

Bilag: Baneudvalgets beretning

2020

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling, august 2020

2019

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2019

2018

Referat af ordninær generalforsamling, marts 2018

2017

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2017

2016

Referat af ordinær generalforsamling, marts 2016