Ridemuligheder rundt om KRK

Bag Kongelundens Rideklub finder du Kongelundsskoven og Amager fællede.

For at måtte ride i skoven og på fælleden skal du købe skovkort her. Ridestierne i skoven er opmærkede og skovkortet giver adgang til følgende områder: